16 juni 2007

Interview in 'Leven' het driemaandelijks magazine van de Vlaamse Liga tegen Kanker nr.35 juli 2007


Deze maand heb ik een interview in 'LEVEN' het driemaandelijks magazine van de Vlaamse Liga tegen Kanker.
Het artikel kan je vinden op
www.tegenkanker.be/leven.

Of op de rechtstreekse link:
http://www.tegenkanker.be/detail.asp?id=800.

1 opmerking:

Anoniem zei

STILLY VANDERWAPPEN wrote :

"De klassieke geneeskunde zegt geen verhaal meer te hebben tegen mijn longvlieskanker. Via een vriend ben ik bij een arts terechtgekomen die een Indische natuurgeneeswijze volgt. Ik probeer met zijn hulp te vechten tegen de ziekte. Ik blijf hopen, want ik heb nog een schat aan dingen te doen. Het leven is te mooi om het zomaar los te laten."

De Amerikaanse arts (radioloog) Carl Simonton is een internationaal gewaardeerd oncoloog, auteur en spreker. Hij is vooral bekend geworden door zijn pionierswerk en onderzoek met betrekking tot de psychosociale oncologie.

Nadat hij als arts was afgestudeerd aan de Universiteit van Oregon, specialiseerde hij zich in de radiologie. Tijdens deze opleiding ontwikkelde hij de visie dat iemands gemoedstoestand van invloed kan zijn op het herstel van ziekten zoals kanker. Hij introduceerde daarom een programma om de medische behandeling van mensen met kanker op emotioneel gebied te ondersteunen. Hij ziet dit programma niet als een vervanging van de gangbare medische behandeling maar als een belangrijke ondersteuning ervan.

Een onderzoek dat Simonton van 1974 tot 1981 uitvoerde, toonde bij zijn (terminale) patiënten een verhoogde overlevingsduur aan en een verbetering van de kwaliteit van hun leven. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis van zijn twee boeken "Op Weg naar herstel" en "De kracht die in je schuilt".

Het programma dat dr. Simonton ontwikkelde, steunt in belangrijke mate op (begeleide) ontspannings- en meditatieoefeningen.

De oefeningen die dr. Simonton gebruikt, komen ook aan bod in een boek van Wilfried Van Craen (Relaxatie en zelfhypnose in de praktijk). Bij het boek hoort een cd waarop Wilfried Van Craen oefenprogramma's heeft ingesproken. Deze ingesproken oefenprogramma's kan je heel gemakkelijk in de simontontherapie integreren.

Sommige patiënten hebben minder voeling met het religieuze aspect dat een belangrijke inslag heeft op het werk van dr. Simonton. Zij kunnen ook terecht bij dr. Edel Maex (ZNA Middelheim, Antwerpen) die trainingen geeft in Mindfulness (Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR) en een ruime ervaring met kankerpatiënten heeft.

>OP WEG NAAR HERSTEL
>Carl Simonton, Uitg. Intro
>ISBN 90 266 1739-9
>Psychische krachten kunnen kanker en andere ziekten beïnvloeden. Het
>standaardwerk over Simontontherapie. Een heel praktisch boek, waarmee u
>zelf kunt werken.

>DE KRACHT DIE IN JE SCHUILT
>Carl Simonton, Uitg. Intro
>ISBN 90 266 6133-9
>Het vervolg op 'Op weg naar herstel'. De auteur is gaan beseffen dat de
>geestelijke dimensie een onmisbaar onderdeel is van de therapie. Praktisch
>gericht, en geschreven om er zelf mee te gaan werken.

>EEN KANS OP HERSTEL
>Lawrence LeShan, Uitg. Intro
>ISBN 90 266 1954-5
>Over levenswil en de inzet van psychische kracht bij ziekte.

>LESSEN VAN WONDERBAARLIJKE PATIENTEN
>Bernie S. Siegel, Uitg. Intro
>ISBN 90 2661838-7
>Over de positieve effecten van geloof, hoop en liefde en een positieve
>houding bij kanker, AIDS en andere ziekten. Veel praktijkvoorbeelden. Sluit
>goed aan bij 'Op weg naar herstel'.

RELAXATIE EN ZELFHYPNOSE IN DE PRAKTIJK
Wilfried Van Craen, Acco Leuven/Leusden
ISBN 90 3344531 X